Zabytki muzyczne w zbiorach Muzeum UJ

O książce

Praca zbiorowa, która stanowi pierwszą prezentację bogatego zespołu zabytków muzycznych ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to pełne opracowanie ok. 700 muzykaliów, które nie były dotychczas przedmiotem kompleksowych badań. Kolekcja obejmuje instrumenty i akcesoria muzyczne (48 obiektów), pamiątki po kompozytorach (107 obiektów), płyty perforowane, rolki pianolowe i rolki do orchestrionu (527 obiektów) oraz kilkanaście elementów uzupełniających, ujętych w spisach (pudełka po rolkach i płyty gramofonowe). .

Read more...

Katalog